2004-2005

2004-2005

Absolwenci 2004/2005

1. Filutowska Justyna

2. Lewińska Joanna

3. Grosman Dominika

4. Bartczak Justyna

5. Topolska Orina

6. Kozicka Julita

7. Banasiak Adrian

8. Stołowski Mariusz

9. Siwińska Agnieszka

10. Karczewski Arkadiusz

11. Drzewiecka Martyna

12. Strzyżewski Łukasz

13. Tyczkowski Patryk

14. Jędrzejewska Magdalena

15. Błoch Piotr

16. Banasiak Damian

17. Kozicki Michał