Filia Szkoły Muzycznej

Szkoła Muzyczna I stopnia w Radziejowie od 15 lat nieustannie się rozwija. Świadczy o tym zarówno regularnie rosnąca ilość uczniów jak i nowe instrumenty na których to można się uczyć. W odpowiedzi na oczekiwania rodziców, uczniów oraz władz po długich staraniach w czwartek 21 maja 2015 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Radziejowie a Urzędem Gminy w Wierzbinku o utworzeniu Fili Szkoły Muzycznej w Wierzbinku.

Utworzenie filii przełoży się bezpośrednio na rozwój kultury muzycznej w regionie a także ułatwi dostęp dzieciom i młodzieży do nauki.

O nas Szkoła Muzyczna Radziejów