2005-2006

2005-2006

Absolwenci 2005/2006

1. Grabowska Monika

2. Mroczkowska Marta

3. Patyk Natalia

4. Rybarczyk Adrianna

5. Werner Alicja

6. Kotlarz Katarzyna

7. Pińska Dominika

8. Szymańska Agata

9. Nowak Waldemar

10. Górniak Łukasz

11. Suchara Michał

12. Wiśniewski Michał

13. Linowiecki Rafał

14. Adamowicz Tomasz

15. Siwińska Oliwia